Rouw- en verliestherapie

 

 

Verlies en rouw

Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met verlies: een dierbare overlijdt, partners besluiten uit elkaar te gaan, je raakt je baan, gezondheid, geld, woning, zekerheid of zelfvertrouwen kwijt. Verlies kent vele vormen, maar op elke vorm volgt onvermijdelijk een rouwperiode. De wereld zoals jij die kende is voorgoed veranderd. Je raakt uit balans en daar is niets vreemds aan: dat hoort bij het rouwen om wie of wat je kwijtgeraakt bent.

“Je bent ook wat je hebt verloren.”

(Jorge Luis Borges)

Het komt goed

Die onbalans kan zorgen voor somberheid, fysieke klachten en het gevoel dat de wereld voor iedereen doordraait, behalve voor jou. Als je zo op jezelf teruggeworpen wordt, vraag je je af hoe je weer zin en betekenis aan je leven kunt geven. Anderen proberen je bij te staan, op te beuren met opmerkingen als: ‘Het komt goed.’ Maar jij bent bang voor de lange weg die je te gaan hebt. Bovendien vraag je je voortdurend af of het ooit goed zal komen, of je je ooit weer heel zult voelen.

 

Niet alleen

Ondanks de steun uit je omgeving kun je het gevoel hebben: ik sta er helemaal alleen voor. Je moet zelf de stappen zetten om je balans te hervinden, maar dat hoef je niet alleen te doen. Als verlies- en rouwtherapeut ben ik ervoor opgeleid om jou te steunen bij het op verhaal komen,  het ontdekken van wat jou houvast en perspectief biedt.

 

Op de pagina werkwijze zie je op welke manieren ik je kan helpen.

Tenny Staal

rouw en verlies

Paradijs 7

Arnhem

 

Neem hier contact op